Fondacija 787 je nevladina, neprofitna i apolitična organizacija koja od 2014. godine aktivno djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine sa strateškim ciljem razvoja jake i konkurentne ekonomije u kojoj žene i mladi imaju pokretačku ulogu.

Naša misija je da preduzetnicama i preduzetnicima pomognemo pri uspostavljanju i razvoju njihovih biznisa fokusirajući se na principe održivog razvoja i inovacije.

Svoju misiju ostvarujemo pružanjem praktičnih i primjenjivih znanja kroz pažljivo osmišljene aktivnosti prilagođene bh. kontekstu, finansijskom podrškom u vidu grantova i investicija, te podrškom u izgradnji cjelokupnog preduzetničkog ekosistema.

26 programa   |  26 programa  |  26 programa

Šta radimo: Usluge za preduzetnice i preduzetnike

Naš rad se temelji na uvjerenju da je razvijeno i održivo preduzetništvo neophodno za cjelokupni razvoj Bosne i Hercegovine.

Upravo zato provodimo različite kratkoročne i dugoročne aktivnosti usmjerene na direktnu podršku preduzetnicama i preduzetnicima, fokusirajući se posebno na dvije kategorije biznisa. Sa jedne strane to su biznisi koji posluju po „tradicionalnim“ poslovnim modelima, te sa druge startupovi koji imaju skalabilne poslovne modele i oslanjaju se na inovacije i tehnologiju. Shodno specifičnim potrebama korisnika/ca sa kojima radimo, nerijetko kreiramo i aktivnosti potpuno „po mjeri“ koji adresiraju goruće probleme različitih skupina preduzetnica/ka u različitim fazama razvoja (npr. preduzetništvo za samohrane roditelje, za biznise pogođene specifičnim krizama poput Covid pandemije, za biznise sa pozitivnim društvenim uticajem itd.).

Također, aktivno učestvujemo u izgradnji i razvoju preduzetničkog i startup ekosistema u BiH, u kojem preduzetnice i preduzetnici mogu dobiti podršku, znanja, kontakte, kapital i pristup infrastrukturi koji su im neophodni za unapređenje njihovog poslovanja. U tom kontekstu, Fondacija 787 također stoji iza inicijativa poput Female Founders Network – FFN, mreže preduzetnica i onih koje to planiraju postati, te je članica Savjetodavnog odbora za razvoj preduzetništva žena UN Women u BiH i inicijator BH Mreže poslovnih anđela (BHBAN).

Sve aktivnosti F787 su besplatne za učesnice/ke zahvaljujući kontinuiranoj podršci i povjerenju naših donatora i sponzora.

Implementiramo brojne preduzetničke programe, u trajanju od 3 do 9 mjeseci, koji imaju za cilj jačanje kapaciteta žena i mladih kako bismo unaprijedili njihova znanja, vještine i stavove i pomogli u direktnom razvoju njihovih biznisa. Fondacija 787 redovno implementira ove programe besplatno za korisnice/ke koristeći ciklični pristup na godišnjem nivou. Programi su prilagođeni različitim fazama razvoja biznisa kao što su inkubacija, pred-akceleracija, potpora rastu i održivosti postojećih biznisa, te priprema biznisa za investicije.

Pružamo usluge podrške razvoju pojedinačnim biznisima koji imaju veliki potencijal za rast i čije se poslovanje zasniva na značajnim inovacijama. U cilju pomoći mladima i ženama preduzetnicama da osnuju i vode takve biznise na efektivan način, Fondacija 787 obezbjeđuje potrebne usluge i metodologiju razvoja kompanije koje su primarno usmjerene na prenos znanja i vještina, te poslovno-pravno savjetovanje (npr. istraživanja tržišta, razvoj poslovnog modela, pravno savjetovanje, podrška pri internacionalizaciji itd.)

Zahvaljujući našim donatorima pružamo i finansijsku podršku mladima i ženama pri razvoju njihovih biznisa koji kroz učešće u našim programima imaju mogućnost dobijanja bespovratnih sredstava u formi grantova. Osim toga, Fondacija je i inicijator osnivanja prve Mreže poslovnih anđela u BiH koji imaju za cilj ulaganja u startupove i biznise u našoj zemlji u ranoj fazi poslovanja. Fondacija je također partner kompanija i fondova koji imaju izdvojena sredstva za ulaganje u biznise u BiH, te pomažemo pri privlačenju stranog kapitala.

Fondacija 787 aktivno radi na smanjenju digitalnog jaza između muškaraca i žena u korištenju digitalnih tehnologija, te podržava učešće većeg broja žena u razvoju biznisa koji se oslanjaju na tehnologiju. Kroz specijalizirane inicijative, događaje i edukacije omogućujemo preduzetnicama razumijevanje i pristup novim i naprednim tehnologijama. Istraživanja jasno pokazuju značajne rodne razlike u pristupu i korištenju tehnologija, posebno u području umjetne inteligencije. Na primjer, danas je 25% manja vjerovatnoća da će žene i djevojke u odnosu na muškarce znati koristiti digitalnu tehnologiju u osnovne svrhe, 4 puta su manje šanse da znaju programirati i 13 puta manje da će podnijeti zahtjev za IKT patent.

Ženama i mladima u BiH omogućavamo da iskoriste poslovne i ekonomske mogućnosti time što ih pravovremeno obavještavamo o aktuelnostima, prilikama i otvorenim pozivima putem sedmičnog newslettera, društvenih mreža, web stranice, kao i naših događaja. Osim toga, Fondacija aktivno informiše relevantne aktere u BiH i inostranstvu o startup i poslovnoj sceni u našoj zemlji, te na taj način djelujemo kao medijator brojnih inicijativa. Također, kroz kreiranje vlastitih sadržaja, ciljanih marketinških poruka i kampanja podizanja vidljivosti, ističemo uspješne preduzetničke priče u BiH kako bismo inspirisali nove generacije i promovisali preduzetnički duh.

Bez obzira na to da li u društvene svrhe ili za poslovne potrebe, umrežavanje omogućava nove i neograničene mogućnosti. U skladu s tim, posvećeni smo izgradnji poslovne mreže u Bosni i Hercegovini i na međunarodnom nivou kako bismo unaprijedili preduzetničku kulturu i olakšali preduzetničke napore žena i mladih. Fondacija je, između ostalog, osnivač Female Founders Network – mreže iskusnih i potencijalnih preduzetnica iz BiH, koja od 2019. godine nastoji da olakša pristup resursima, te međusobnu preduzetničku saradnju.

Fondacija aktivno doprinosi izgradnji preduzetničkog i startup ekosistema u BiH kroz djelovanje sa ostalim akterima ekosistema, sa ciljem pronalaska rješenja za ključne izazove preduzetnica/ka u BiH, izgradnje inovativne kulture, te formiranja relevantnih zajednica i inicijativa. Kreirali smo prvu mapu aktera preduzetničkog ekosistema BiH, te nastavljamo raditi na identifikaciji nedostajućih elemenata i aktera. Također, radimo na edukaciji organizacija, korporacija i institucija, pružamo im podršku u formiranju relevantnih sistemskih rješenja i preduzetničkih inicijativa, te prenosimo dobre prakse iz inostranstva.

Fondacija 787 od početka svog djelovanja provodi istraživanja relevantna za male biznise i startupove, kao i o njima samima. Na osnovu rezultata istraživanja, kao i iskustvenom radu sa navedenim ciljnim skupinama, pripremamo prijedloge za pravno-regulatorne promjene i sistemsku institucionalnu i donatorsku podršku kako bismo olakšali dijalog između ključnih ekonomskih, političkih i društvenih aktera. Fondacija je članica Savjetodavnog odbora za razvoj preduzetništva žena UN Women u BiH, te Startup alijanse Zapadnog Balkana, koje služe kao aktivne platforme za zagovaranje.

Naš tim

Dajana Džindo

Izvršna direktorica

Edin Semić

Finansijsko-administrativni menadžer

Nataša Kučera

Menadžerica operacija i događaja

Senad Alibegović

Menadžer za komunikacije

Senad Alibegović

Menadžer za komunikacije

Hatidža Hadžimuhamedović

Menedžerica investitorske zajednice

Hatidža Hadžimuhamedović

Menedžerica investitorske zajednice

Amela Brčaninović

Projektna menedžerica

Denis Kurt

Projektni koordinator

Emma Orlić

Pripravnica

Amna Krnić

Pripravnica

Fondacija također ima široku mrežu saradnika – konsultanata, trenera, savjetnika itd. koji pružaju podršku pri realizaciji programskih aktivnosti. Svaki pojedinac je ekspert u svojoj oblasti, a ono što nam je svima zajedničko je pristupačnost, visok nivo profesionalizma i međusobno poštovanje i uvažavanje.