Business Workout

Business Workout je program podrške za mlade od 20 do 35 godina koji vode biznise i održan je u periodu od avgusta 2018. do maja 2019. Godine. Program je okupio 12 učesnika/ca iz Zenice, Sarajeva, Pala, Fojnice, Laktaša, Istočnog Sarajeva i Mostara i za cilj je imao pružiti edukaciju i podršku biznisima koji vode mladi kako bi ostvarili stabilan rast i održivost.
Kroz intenzivne višemjesečne aktivnosti Business Workout programa, realiziran je niz edukativnih radionica s fokusom na finansijsko upravljanje, marketing, ljudske resurse, kanale distribucije, proces dolaska do kupaca, izrade poslovnog plana, kao i način sarađivanja sa drugim biznisima. Svih dvanaest korisnika/ca programa je prošlo i kroz proces mentoringa sa iskusnim preduzetnicima/ama i uspješnim ekspertima/cama, kako bi udruženim snagama savladali izazove s kojim se susreću u poslovanju. Tim Fondacije 787 je tokom cijele godine programa bio na raspolaganju učesnicima/ama, istovremeno povezujući ih sa budućim donatorima i investitorima.
Program je bio usmjeren na promovisanje neiskorištenog potencijala mladih preduzetnika/ca u BiH, u cilju njihovog ohrabrivanja da u našoj državi započnu i razvijaju vlastiti biznis.
Realizaciju programa je podržala Američka ambasada u BiH.