Dig.IT II

Nakon uspješno realiziranog prvog izdanja Dig.IT programa u februaru 2022.godine, druga generacija Dig.IT preduzetnica je započela svoj šestomjesečni put ka digitalizaciji poslovanja u martu 2022.godine.
Program je okupio 20 preduzetnica s ciljem pružanja niza edukativnih sesija na različite preduzetničke teme sa posebnim fokusom na usvajanje i razvoj digitalnih vještina. Sadržaj programa je podijeljen na tri veće tematske cjeline koje obuhvataju: opće preduzetničke alate (biznis plan, upravljanje finansijama, formiranje cijena, kreiranje pitch decka), marketing i oglašavanje (Facebook, Instagram, LinkedIn oglašavanje, email marketing, copywriting, priprema vizuelnog sadržaja i fotografisanje), te ostale digitalne alate (E-commerce, SEO optimizacija i Google Ads).
U okviru programa, učesnice su pored niza edukativnih sesija sa lokalnim ekspertima imale priliku raditi i sa biznis facilitatorom na individualnom nivou. Na ovaj način pružena im je podrška pri rješavanju specifičnih izazova sa kojima se susreću njihovi biznisi u svakodnevnom poslovanju. Kao završni događaj programa održano je pitch takmičenje na kojem su preduzetnice imale priliku predstaviti svoje biznise i do tada ostvarene rezultate u formi trominutnog pitcha pred žirijem koji je kao pobjednicu i osvajačicu nagrade (re)brendiranja biznisa odabrao Anelu Hodžić-Musić iz Sarajevo sa biznisom Balance kozmetika.
Program je realizovan uz podršku Američke ambasade u BiH.