EKI EFSE Preduzetnička akademija Sarajevo

Fondacija 787 je u periodu od novembra 2020. godine do marta 2021. godine realizirala besplatnu Preduzetničku akademiju u Sarajevu koja je okupila 15 muškaraca i žena starosti do 35 godina koji imaju poslovnu ideju ili su na samom početku poslovanja.
Akademija je učesnicima/cama pružila priliku za sticanje relevantnih poslovnih znanja i vještina kao i priliku za uspostavljanje velikog broja poslovnih kontaka. Osim učešća u radionicama, učesnici/e su prošli/e kroz individualni rad sa mentorima/cama te imali/e stručnu podršku prilikom ispunjavanja samostalnih poslovnih zadataka poput istraživanja tržišta, pripreme biznis plana, formiranja cijena i finansijskih kalkulacija. Na kraju programa, učesnici/e akademije imali/e su priliku putem pitch takmičenja osigurati finansiranje svoje ideje/biznise iz nagradnog fonda. Kroz EKI-EFSE nagradni fond, osigurana su sredstva u iznosu od 10.000 KM za tri najuspješnija/e učesnika/ce programa.
Program je realizovan uz podršku partnera Mikrokreditne fondacije EKI i Akademije za poduzetništvo Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu (EFSE).