OK I i II

Fondacija 787 je 2016. I 2017. godine imala saradnju sa Operacijom kino, putujućim projektom Obala Art Centra i Sarajevo Film Festivala u okviru koje je implementiran niz edukativnih radionica za mlade iz cijele BiH.

Ciklus radionica je promovirao društveni aktivizam i poduzetničku kulturu među mladima sa jasnim fokusom na razvijanje znanja i vještina učesnika potrebnih za izgradnju proaktivnog stava i učešća u društveno-ekonomskim i kulturnim aktivnostima u Bosni i Hercegovini.

Sveukupni cilj radionica je bio kreiranje mreže mladih, koji bi kao nova generacija aktivista i poduzetnika, u okviru kreativne industrije, povećali učinak djelovanja u lokalnoj sredini.

Nakon održanih radionica, učesnici su imali priliku primijeniti stečeno znanje i vještine u svojim lokalnim sredinama i okviru svojih poslovnih aktivnosti, te su im dodijeljeni certifikati tokom trajanja Sarajevo Film Festivala.