PoWEr

Fondacija 787 je od septembru 2017. do aprila 2018. godine implementirala program ekonomskog osnaživanja žena „PoWEr“. Za učešće u programu je odabrano 16 žena strarosti 20-50 godina sa poslovnom idejom iz Bihaća, Nove Kasabe, Jajca, Kaknja, Sarajeva, Mostara, Visokog, Kupresa, Travnika, Ilijaša. One su u toku programa dobile priliku unaprijediti znanja i vještine u oblastima relevantnim za osnivanje i razvoj biznisa. U sklopu programa su, između ostalog, radile na razvoju poslovnog modela za svoju ideju, prošle edukacije iz oblasti poput finansijskog menadžmenta, marketinga, ljudskih resursa itd., te kroz proces mentoringa sa uspješnim preduzetnicima

1 konferencija 12 mentora 16 preduzetnica 16 trenera 2 panela sa 10 uspješnih preduzetnika iz BiH 37 radionica 9 mjeseci

Program je bio usmjeren i na promovisanje neiskorištenog potencijala biznisa koje vode žene u cilju ohrabrivanja žena u BiH da započnu vlastiti biznis. Između ostalog, učesnice programa su imale priliku uspostaviti dragocjenu mrežu profesionalnih kontakata koji mogu u budućnosti ohrabriti/podržati njihove preduzetničke aktivnosti.


Program je realizovan uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State).