Program “osnaŽENE”

Program “osnaŽENE” Uz podršku Općine Centar Sarajevo, te u saradnji sa Biroom za zapošljavanje Općine Centar, Fondacija 787 je u

Read More