BizUP pilot

BizUP pilot BizUP pilot projekat, odnosno „Poslovna podrška biznisima pogođenim širenjem COVID-19“ je program podržan od strane Britanske ambasade kao

Read More

Tech Boost Stars

Tech Boost Stars Tech Boost Stars je akceleratorski program koji je implementiran od februara do juna 2022. kao naredna faza

Read More