Bold start

Bold start Bold Start je dvogodišnji program čiji je cilj bio podržati mlade koji imaju ideje kojima mogu ostvariti pozitivan

Read More