Investment Readiness

Investment Readiness Investment Readiness je prvi devetomjesečni preduzetnički program u BiH fokusiran na pripremu 16 preduzetnika/ca iz cijele BiH za prve investicije

Read More