AWE 1

AWE 1 AWE akademija za preduzetnice je globalni program koji je po prvi put implementiran u Bosni i Hercegovini 2021.

Read More

AWE 2

AWE 2 Academy for Women Entrepreneurs – AWE 2 je inkubatorski program za nove preduzetnice iz BiH nastao 2022.godine nakon

Read More