BizUP 1

BizUP 1 BizUp je program za preduzetnice iz cijele Bosne i Hercegovine koji predstavlja jedinstvenu kombinaciju individualizirane savjetodavne podrške, obrazovnih

Read More