BizUP 1

BizUP 1 BizUp je program za preduzetnice iz cijele Bosne i Hercegovine koji predstavlja jedinstvenu kombinaciju individualizirane savjetodavne podrške, obrazovnih

Read More

BizUP 2

BizUP 2 Nakon uspješno implementiranog BizUP programa tokom 2020/2021. godine, Fondacija 787 je u saradnji sa Britanskom ambasadom i UN

Read More