Investment Readiness

Investment Readiness Investment Readiness je prvi devetomjesečni preduzetnički program u BiH fokusiran na pripremu 16 preduzetnika/ca iz cijele BiH za prve investicije

Read More

PoWEr

PoWEr Fondacija 787 je od septembru 2017. do aprila 2018. godine implementirala program ekonomskog osnaživanja žena „PoWEr“. Za učešće u

Read More