SBF Startup Challenge

SBF Startup Challenge Tokom 2020. godine Fondacija 787 je nastavila i ozvaničila saradnju sa BBI bankom pri realizaciji TV emisije

Read More

AWE 2

AWE 2 Academy for Women Entrepreneurs – AWE 2 je inkubatorski program za nove preduzetnice iz BiH nastao 2022.godine nakon

Read More